Lakossági folyószámlák

1. A folyószámla nyitó egyenlege:
A látra szóló betét megnyitása nincs összeghatárhoz kötve.


2. Díjak és költségek:
Számlavezetési díj nincs 
Postai díjak 50 Ft/kivonat 
Bizonylatok pótlólagos kiállítása 200 Ft/db (másolat) 
Faxköltség 100 Ft/oldal 
Igazolás kiadása 200 Ft/db 
Fedezetigazolás a fedezeti összeg 2 ezreléke


3. Fizetési forgalom után számított banki jutalék :
Folyószámla terhére történő elszámolásnál 0,125 % 
Folyószámla javára történő jóváírásnál jutalékmentes 
A Porsche Banknál vezetett számlák közötti átutalásnál jutalékmentes


4. Pénztári műveletek költségei:
Befizetés költségmentes 
Kifizetés költségmentes 
Egymillió forint feletti felvétel szándékát a felvételt megelőző banki munkanapig kérjük bejelenteni!


5. Folyószámlára fizetett éves kamat:
A Bankfiókban kifüggesztett kondiciós lista és a "Világgazdaság" c. napilapban közzétett kamatfeltételek szerint.