Porsche Biztosításközvetítő

Céginformációk

Társaságunk tevékenységét 1997. január 1-jén - független biztosításközvetítő alkuszként - kezdte meg az ausztriai Porsche Bank AG és a magyarországi Porsche Bank Zrt. közös vállalataként.


Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott EN-II-50024/2011. sz. határozat alapján társaságunk tevékenysége 2011. október 10. napjától független biztosításközvetítő többes ügynökre változott. Az új törvényi szabályozásnak megfelelően a Többes Ügynök 2016. január 01-től függő biztosításközvetítőként végzi tevékenységét.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 387. § alapján a Többes Ügynök előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, tevékenysége kiterjedhet a biztosító ez irányú meghatalmazása esetén a szerződés biztosító képviseletében történő megkötésére és a biztosítási díj átvételére, továbbá a biztosító szerződésből eredő jogainak gyakorlásában és kötelezettségeinek teljesítésében való közreműködésre és a szerződéskötés lebonyolításában való közreműködésben.

A többes ügynök független biztosításközvetítői tevékenységet - beleértve a termék kiválasztására irányuló szaktanács nyújtását - nem végezhet, ugyanakkor köteles felhívni az ügyfél figyelmét, hogy igényeinek és szükségleteinek megfelelő döntést hozzon a szerződés megkötését és a termék kiválasztását illetően.

A biztosítási szerződés megkötése előtt a többes ügynök köteles az ügyféllel együttműködve az ügyfél igényeit és szükségleteit meghatározni és az ügyfél igényeihez igazodó termékcsoportban az általa közvetített versengő termékek közül kielégítő mennyiségű termékről az ügyfél befolyásától mentesen, részletes, a termékek összehasonlítására alkalmas tájékoztatást nyújtani, amely lehetővé teszi az ügyfél számára legmegfelelőbb termék kiválasztását.

Tevékenységünk elsődleges célja, hogy a Volkswagen Csoport magyarországi hálózatában értékesített Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Porsche típusú új és használt gépjárművekre közvetítésünkkel - partnerbiztosítóink kínálata alapján - kedvező kondíciójú casco- és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések jöjjenek létre, valamint kiszolgáljuk a márkakereskedések egyéb biztosításszakmai igényeit.

Társaságunk fő feladatának tekinti, hogy partnerbiztosítóinak kínálatát az Ön igényeinek megfelelően testre szabja annak érdekében, hogy megkönnyítsük a választás lehetőségét, és hatékonyan közreműködjünk az Ön által kiválasztott ajánlatnak megfelelő biztosítási szerződés megkötésének elősegítésében. 

Önnek, mint ügyfélnek a közreműködésünk külön díjat nem jelent, hiszen tevékenységünket a partnerbiztosítóink megbízásából végezzük, és ennek megfelelően a tevékenység díjazását is partnerbiztosítóink fizetik.

Legfőbb adataink: 

Biztosításközvetítő neve: Porsche Biztosításközvetítő Kft. 

Székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 27. 

Megbízottjaink: az ország egész területén közvetlenül elérhetőek vagyunk a hivatalos Volkswagen, Škoda, SEAT és Audi partner Márkakereskedésekben. 


Cégjegyzékszám: 01-09-564631 
Adószám: 12207486-2-41 
Telefon: (06-1) 450-2849 
Fax: (06-1) 465-4785 
Honlap: www.porschebank.hu
E-mail: biztositas(kwfat)porschebank(kwfdot)hu 
Biztosításközvetítői tevékenység jellege: Függő biztosításközvetítő, többes ügynök 
Biztosításközvetítői regisztrációs szám: 204121401577 

A regisztrációs számra kattintva közvetlenül ellenőrizheti az MNB nyilvántartásában a regisztráció érvényességét.

A Többes Ügynök és a vele közvetítői tevékenység folytatására jogviszonyban álló személyek tevékenysége során okozott kárért az a biztosító felelős és köteles a felmerült sérelemdíjat megfizetni, amely termékének közvetítése során az ügynök a tevékenységével vagy mulasztásával a kárt okozta. Ha vitás vagy nem állapítható meg, hogy mely biztosító termékének a közvetítése során okozta a Többes Ügynök a kárt vagy a sérelemdíj iránti igényt, a Többes Ügynök köteles a kárt megtéríteni, illetve a felmerült sérelemdíjat megfizetni. A Többes Ügynök tevékenysége biztosítására felelősségbiztosítással rendelkezik.

Szakmai felelősségbiztosító: Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Szakmai felelősségbiztosítás kötvényszáma: 324249465

Felügyeleti nyilvántartás és ellenőrzésének helye: apps.mnb.hu/regiszter 

A linkre kattintva közvetlenül elérheti az MNB nyilvántartását, ahol név vagy regisztrációs szám megadásával ellenőrizhető a biztosításközvetítői jogosultság érvényessége.


Felügyeleti engedélyének száma: EN-II-50024/2011. számú határozat 
Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank 
Panasztétel lehetősége: Magyar Nemzeti Bank

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ 
Címe és az ügyfélszolgálat elérhetősége: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
Levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777

Telefon: (06-40) 203-776; (06-1) 489-9700

E-mail: ugyfelszolgalat(kwfat)mnb(kwfdot)hu

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület

Címe és az ügyfélszolgálat elérhetősége: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
Levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf. 172.

Telefon: (06-1) 489-9700

E-mail: ugyfelszolgalat(kwfat)mnb(kwfdot)hu 

Honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetes

 

Utolsó módosítás: 2017.01.11.