Weboldalunk futtatásához és a használhatóságának növeléséhez „cookie”-kat használunk.
Elfogadás és továbblépés

Panaszügyintézés

Ügyfeleink panaszbejelentéseiket az alábbi elérhetőségeken tudják megtenni:

Központi ügyfélszolgálat:

1139 Budapest, Fáy u. 27. II emelet új épületszárny

Levélcím:

Porsche Biztosításközvetítő Kft.

1139 Budapest, Fáy utca 27. vagy 1396 Pf.: 490

Ügyfélfogadási időszakok:

Hétfő-csütörtök: 8.30 órától 16.30 óráig

Péntek: 8.30 órától 15.00 óráig

Telefon: (36-1) 450-2849

  • 1 gomb: biztosítás- és kárügyintézés
  • 2 gomb: lopás- és totálkár ügyintézés

Telefax: (36-1) 465-4785

E-mail: biztositas(kwfat)porschebank(kwfdot)hu

Panasz bejelentésére szolgáló hosszított nyitva tartás:

hétfőnként 20.00 óráig

Személyesen: 1139 Budapest, Fáy utca 27. II. emelet 201 sz. ügyfélfogadó

vagy

Telefonon: (36-1) 465-4783

 

Amennyiben a Biztosításközvetítő által a panaszra adott választ a fogyasztónak minősülő Ügyfél nem fogadja el, akkor jogorvoslati lehetőségek az alábbiak szerint állnak fenn:

Amennyiben a Biztosításközvetítő álláspontja az Ügyfél számára nem elfogadható, úgy az Ügyfél a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a következő hatósághoz fordulhat:

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ 
Címe és az ügyfélszolgálat elérhetősége: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
Levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777

Telefon: (36-80) 203-776

E-mail:  ugyfelszolgalat(kwfat)mnb(kwfdot)hu

 

Az Ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy az illetékes bírósághoz fordulhat, amennyiben nem ért egyet a Biztosításközvetítő válaszával, és a panasz a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival, megszűnésével, vagy szerződésszegéssel kapcsolatos:

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület

Címe és az ügyfélszolgálat elérhetősége: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
Levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf. 172.

Telefon: (36-80) 203-776

E-mail: ugyfelszolgalat(kwfat)mnb(kwfdot)hu 

Honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetes

 

A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél a panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén bírósághoz fordulhat.

Utolsó módosítás: 2018.02.21.